Betingelser og vilkår

/Betingelser og vilkår
Betingelser og vilkår2014-10-30T17:19:50+01:00

100% Effective Online Vilkår og betingelser

Velkommen til 100% Effective

Tak for at du benytter 100% Effective til din uddannelse.

Vi værdsætter vores kunder og tilstræber at være åbne og gennemskuelige, derfor har vi forsøgt at gøre vores vilkår og betingelser så tydelige og forståelige som muligt.

Ved at bruge vores tjenester accepterer du vores vilkår og betingelser.

Betaling

Betaling for dit kursus kan ske gennem PayPal, check eller bankoverførsel, betaling bliver registreret hos os ved bekræftelse fra den valgte betalingsudbyder (Bank, Paypal).

Adgang til kursusmaterialet sker efter bekræftelse af betalingen, vi bestræber os at gøre dette indenfor to arbejdsdage.

Hvis du ikke har fået adgang til materialet indenfor tre arbejdsdage, venligst kontakt os på contact@100pceffective.dk

Ikke- fuldførelse

Hvis du ikke gennemfører et kursus, og vores registrering viser at kursusmaterialer har været gennemset eller downloadet, skal det fulde beløb stadig betales.

Hvis du ikke tilgår kurset indenfor den opgivne indskrivningsperiode, forbeholder vi os retten til at annullere kurset og lukke din adgang. Du vil ikke modtage tilbagebetaling hvis ordren er annulleret som beskrevet.

Annullering

I overensstemmelse med lov om fjernsalglove kanduhave rettil at annullere dinkontrakt indenfor en frist påsyvarbejdsdage (annullering perioden) frakøbsdatoen. Undtagelser fra detteer, nårkurseter blevet besøgteller materialernedownloadet.

Hvis du ønsker at udøve din fortrydelsesret bedes du sende en bekræftelse på dette via de kontaktoplysninger der er oplyst i forbindelse med booking processen.

Ingen tilbagebetalinger vil ske, hvis en kursist annullerer indenfor syv arbejdsdage, men har tilgået kurset eller downloadet undervisningsmateriale.

Det er ikke muligt at annullere hele eller dele af ordren, når kurset har været tilgået.

Kurset vil blive anset for at have været ’tilgået’, når det relevante Online kursus er blevet påbegyndt eller eventuelle tilknyttede materialer downloadet af tredjeperson der benytter din kontoradgang.

Uforudsete omstændigheder

Annullering og ændringer i kurser er baseret på 100% Effective’s skøn. 100% Effective forbeholder sig retten til at ændre eller redigere undervisningsmateriale til enhver tid.

Vi er ikke ansvarlige for forsinkelser og manglende evne til at opfylde vores forpligtelser i en aftale, hvis dette er forårsaget af begivenheder uden for vores kontrol.

Begivenheder uden for vores kontrol, er enhver handling eller begivenhed uden for vores rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til, fejl på servere, software fejl, arbejdskonflikter, uroligheder, oprør, invasion, terrorangreb eller trussel om terrorangreb, krig (uanset erklæret eller ej) eller trussel eller forberedelse til krig, brand, eksplosion, naturkatastrofe, eller svigt af offentlige eller private telekommunikationsnetværk.

Vi forsøger at sikre, at vores hjemmeside altid til rådighed for dig. I tilfælde af, at vores hjemmeside ikke er tilgængelig til enhver tid og for enhver periode (uanset årsag) vil vi ikke være ansvarlige, selv hvis det betyder, at du ikke kan få adgang til dit kursus i denne periode.

Undervisningsmaterialer

Ophavsret og alle andre immaterielle rettigheder for alle Undervisningsmaterialer forbliver 100% Effectives ejendom. Du accepterer ikke at gengive, sælge, leje eller kopiere undervisningsmaterialer (helt eller delvist) og ikke at anvende disse materialer, undtagen i forbindelse med reference efter kurset.

Du accepterer ikke at optage et kursus, eller en del af et kursus, ved hjælp af en optageenhed. (lyd eller video).

Login Details

Du er ansvarlig for at opretholde fortrolighed omkring dine login oplysninger. Du skal holde dine login oplysninger hemmelige for andre og tage alle rimelige forholdsregler for at forhindre uautoriseret brug af disse.

Du må ikke oplyse dine login oplysninger til andre, eller optage dine login oplysninger på en sådan måde at de kan blive kendt af andre. Du accepterer ansvaret for alle hændelser der måtte forekomme på din brugerkonto.

Du skal straks kontakte os hvis du har mistanke om at dine login oplysninger er kendt af andre, eller hvis dine login oplysninger er blevet, eller sandsynligvis vil blive, anvendt på en uaftoriseret måde.

Minimum systemkrav

100% Effective er ikke ansvarlig for manglende evne til at indfri de minimums systemkrav der er beskrevet på vores website, der kan resultere i problemer med at tilgå kurset.

Vil du vide mere?

Vi håber du fandt vores vilkår og betingelser rimelige og letforståelige. Har du spørgsmål om dem, eller ønsker at afklare nogle områder, er du altid velkommen til at kontakte os. Ring til +45 53 70 36 03 eller send e-mail til: contact@100pceffective.dk.